Aanvrager/Melder
DAF Trucks N.V.
Locatie
Eindhoven, Hugo van der Goeslaan 1
Product
omgevingsvergunning
Activiteiten
Inrichting
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
De productievolume voor de productie van trucks en motoren in stappen verhogen naar 70.000 trucks en 95.000 motoren per jaar.
Vergunning
Download DAF Trucks N.V. - Eindhoven - omgevingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
De heer H. L. van Aarle
Contact
(088) 369 06 84
Zaaknummer
HZ_FOLLOW-2017-5050
Datum laatste wijziging
18-10-2017
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.