Aanvrager/Melder
IKO Insulations BV
Locatie
Klundert, Wielewaalweg 1
Product
melding activiteitenbesluit milieubeheer
Fase
melding geweigerd
Geldigheid
Vanaf 15.11.2019
Omschrijving
het vaststellen van een maatwerkvoorschrift op grond waarvan tabel 2.5 van het Activiteitenbesluit milieubeheer niet langer op de pentaanemissie bij uw bedrijf van toepassing zou zijn
Weigering
Download IKO Insulations BV - Klundert - melding activiteitenbesluit milieubeheer PDF Download besluit
Projectleider
de heer J. Priester
Contact
(013) 206 04 20
Zaaknummer
19050463
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail