Aanvrager/Melder
Waterschap Rivierenland
Product
ontgrondingsvergunning
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
Realisering flauwe natuurvriendelijke oevers Woudrichem
Vergunning
Download besluit
Projectleider
F. Leenheers
Contact
(088) 369 03 69
Zaaknummer
HZ_ONG-2016-5848
Datum laatste wijziging
27-06-2017
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail