Aanvrager/Melder
Zon Energie Sculptura Breda BV
Product
watervergunning
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
wijzigingsvergunning WKO voor appartementencomplex Sculptura Breda
Vergunning
Download besluit
Projectleider
de heer R. Cornelisse
Contact
013 2060100
Zaaknummer
14090054
Datum laatste wijziging
09-12-2014
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail