Aanvrager/Melder
F. Berkers
Locatie
Asten-Heusden, Kruisbaan 3
Product
natuurbeschermingsvergunning
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
het uitbreiden en/of wijzigen van een veehouderij
Vergunning
Download F. Berkers - Asten-Heusden - natuurbeschermingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
Kamminga, I.
Contact
0485 338300
Zaaknummer
C2138239
Datum laatste wijziging
10-12-2014
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.