Aanvrager/Melder
Waterschap Brabantse Delta
Locatie
Oosterhout, Statendamweg 90
Product
melding activiteitenbesluit milieubeheer
Fase
voor kennisgeving aangenomen
Geldigheid
Vanaf 01.04.2014
Omschrijving
dat voor de ontlasting van een bestaande persleiding een nieuwe persleiding wordt aangesloten op de rwzi Dongemond. Het afvalwater van de kern Oosterhout kan dan via 2 persleidingen naar de rwzi worden getransporteerd. De totale hoeveelheid afvalwater wijzigt niet
Projectleider
de heer B. van den Bogaard
Contact
013 2060100
Zaaknummer
14032714

Contact

Vergunning detail