Aanvrager/Melder
Allnex Netherlands BV
Locatie
Bergen Op Zoom, Postbus 79
Product
omgevingsvergunning
Activiteiten
Inrichting, Bouwen
Fase
vergunning verleend
Geldigheid
Vanaf 23.03.2020
Omschrijving
het aanpassen van tankput 20 volgens de richtlijn PGS31, voor de inrichting
Vergunning
Download Allnex Netherlands BV - Bergen Op Zoom - omgevingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
de heer R. Velden
Contact
(013) 206 05 11
Zaaknummer
19050129
Datum laatste wijziging
23-03-2020
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.