Aanvrager/Melder
DAF Trucks N.V.
Locatie
Eindhoven, Hugo van der Goeslaan 1
Product
omgevingsvergunning
Activiteiten
Inrichting, Bouwen, Brandveiligheid
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
wijzigingen op het oorspronkelijk bouwplan, betreffende het nieuwe distributiecentrum
Vergunning
Download DAF Trucks N.V. - Eindhoven - omgevingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
Aarle, E. van
Zaaknummer
C2118876
Datum laatste wijziging
27-08-2013
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.