Aanvrager/Melder
BVR Groep B.V.
Locatie
Bergen Op Zoom, Stationsstraat 1
Product
natuurbeschermingsvergunning
Fase
vergunning verleend
Geldigheid
Vanaf 23.07.2020
Omschrijving
Het deels saneren van het pand, met uitzondering van de fundering en de hoofddraagconstructie, ten behoeve van het realiseren van nieuwbouw.
Vergunning
Download BVR Groep B.V. - Bergen Op Zoom - natuurbeschermingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
Omgevingsdienst Brabant Noord
Contact
(088) 743 00 00
Zaaknummer
Z/108692
Datum laatste wijziging
22-07-2020
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.