Aanvrager/Melder
Van Asseldonk-Van der Heijden
Locatie
Vinkel, Bleekeseweg 3
Product
melding verordening stikstof
Fase
melding verleend
Omschrijving
melding nieuwe stal(len)/aanvraag saldering van veehouderijbedrijf
Verlening
Download Van Asseldonk-Van der Heijden - Vinkel - melding verordening stikstof PDF Download besluit
Projectleider
P. van der Linden
Contact
0485 338300
Zaaknummer
C2071475
Datum laatste wijziging
10-09-2013
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.