Aanvrager/Melder
CV Kingsroad
Locatie
'S-Hertogenbosch, Postbus 3427
Product
watervergunning
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
Het betreft een wijziging die betrekking heeft op het aanvragen van een koudeoverschot en wijzigen van het ontrekkingsdebiet.
Vergunning
Download besluit
Projectleider
F. Snels
Contact
(0485) 72 91 95
Zaaknummer
Z-006020-129928-19632
Datum laatste wijziging
07-09-2015
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail