Aanvrager/Melder
Holland Recycling B.V.
Locatie
Boxtel, Schouwrooij 8
Product
omgevingsvergunning
Activiteiten
Overig
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
Het betreft een besluit op de aanmeldingsnotitie d.d. 31 maart 2015 in het kader van de MER-beoordelingsprocedure ex artikel 7.16 van de Wet milieubeheer voor het voortzetten van de huidige activiteiten binnen de inrichting aan de Schouwrooij 8 te Boxtel.
Vergunning
Download Holland Recycling B.V. - Boxtel - omgevingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
Norma van den Wijngaard
Contact
0485 338300
Zaaknummer
17963-16228
Datum laatste wijziging
06-05-2015
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.