Aanvrager/Melder
Brabant Water N.V.
Locatie
'S-Hertogenbosch, Magistratenlaan 200
Product
watervergunning
Fase
ontwerpbesluit genomen
Omschrijving
ontwerpbeschikking voor de ambtshalve wijziging van de vergunning krachtens de Waterwet van Brabant Water N.V. ten behoeve van de openbare drinkwatervoorziening Roosendaal
Ontwerpbeschikking
Download Brabant Water N.V. - 'S-Hertogenbosch - watervergunning PDF Download besluit
Projectleider
mevrouw E. van Alphen
Contact
(013) 206 04 44
Zaaknummer
16101333
Datum laatste wijziging
15-11-2016