Aanvrager/Melder
Maatschap Sprangers-Jansen
Locatie
Alphen Nb, Baarlesebaan 8
Product
melding verordening stikstof
Fase
melding verleend
Omschrijving
melding nieuwe stal(len)/ aanvraag saldering veehouderijbedrijf
Verlening
Download Maatschap Sprangers-Jansen - Alphen Nb - melding verordening stikstof PDF Download besluit
Projectleider
A. Verbeek
Contact
0485 338300
Zaaknummer
C2064388
Datum laatste wijziging
10-09-2013
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.