Aanvrager/Melder
VION BOXTEL BV
Locatie
Boxtel, Boseind 10
Product
natuurbeschermingsvergunning
Fase
vergunning verleend
Geldigheid
Vanaf 30.07.2020
Omschrijving
het uitbreiden/wijzigen van een industrieel bedrijf
Vergunning
Download VION BOXTEL BV - Boxtel - natuurbeschermingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
Omgevingsdienst Brabant Noord
Contact
(088) 743 00 00
Zaaknummer
Z/102929
Datum laatste wijziging
30-07-2020
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.