Aanvrager/Melder
Nergena BV
Locatie
Boxtel, Nergena 6a
Product
natuurbeschermingsvergunning
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
Uitbreiding/wijziging van een veehouderij
Vergunning
Download Nergena BV - Boxtel - natuurbeschermingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
H. van Kuik
Contact
0485 338300
Zaaknummer
C2097755
Datum laatste wijziging
02-04-2015
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.