Aanvrager/Melder
Hydreco BV
Locatie
'S-Hertogenbosch, Onderwijsboulevard 221
Product
watervergunning
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
Wijzigingsvergunning krachtens de Waterwet die betrekking heeft op een vergund bodemenergiesysteem ter plaatse van de Hogeschool gelegen aan de Onderwijsboulevard 221 e 's-Hertogenbosch.
Vergunning
Download besluit
Projectleider
Esther Sanders
Contact
0485 338300
Zaaknummer
25598/119492
Datum laatste wijziging
20-10-2014
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail