Aanvrager/Melder
De Efteling BV
Locatie
Kaatsheuvel, Europalaan 1
Product
watervergunning
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
het veranderen van een bodemenergiesysteem naar een recirculatiesysteem
Vergunning
Download besluit
Projectleider
mevrouw N. van de Sanden
Contact
(013) 206 03 76
Zaaknummer
15080488
Datum laatste wijziging
30-09-2015
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail