Aanvrager/Melder
Van Helmond Paarden
Locatie
Asten, Hindert 2
Product
natuurbeschermingsvergunning
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
het uitbreiden en/of wijzigen van een veehouderij
Vergunning
Download Van Helmond Paarden - Asten - natuurbeschermingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
Verhofstad, R.R.
Contact
0485 338300
Zaaknummer
C2132883
Datum laatste wijziging
22-01-2015
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.