Aanvrager/Melder
Gemeente Helmond
Locatie
Helmond, Postbus 950
Product
ontgrondingsvergunning
Fase
vergunning verleend
Geldigheid
Vanaf 07.11.2018
Omschrijving
realisatie van een ecologische zone met vijverpartijen, sloten en waterbergingsbekkens
Vergunning
Download besluit
Projectleider
Erik Huijbregts
Contact
(088) 369 03 69
Zaaknummer
HZ_ONG-2018-5170
Datum laatste wijziging
07-11-2018
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail