Aanvrager/Melder
Seppe Airparc bv
Locatie
Bosschenhoofd, Bredasebaan 2
Product
ontgrondingsvergunning
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
Bedrijvenpark Seppe Airparc
Vergunning
Download besluit
Projectleider
E. Huijbregts
Contact
(088) 369 03 69
Zaaknummer
HZ_ONG-2017-1579
Datum laatste wijziging
26-04-2017
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail