Aanvrager/Melder
Friesland Campina
Locatie
'S-Hertogenbosch, Pieter Langendijksingel 2
Product
watervergunning
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
Ambtshalve wijziging van bestaande Waterwetvergunning betreft een grondwateronttrekking bij Friesland Campina Pieter Langendijksingel 2 's-Hertogenbosch.
Vergunning
Download besluit
Projectleider
Frank Snels
Contact
0485 338300
Zaaknummer
16570-111566
Datum laatste wijziging
03-11-2014
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail