Aanvrager/Melder
Safari Resort Vastgoed B.V.
Product
ontgrondingsvergunning
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
Het betreft hier een verzoek om verlenging van de vergunning omdat als gevolg van een gewijzigde uitvoeringsplanning de voorgenomen ontgronding de termijnen uit de voorliggende vergunning niet gehaald worden
Vergunning
Download besluit
Projectleider
Frank Leenheers
Contact
(088) 369 03 69
Zaaknummer
2017-548
Datum laatste wijziging
03-04-2017
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail