Aanvrager/Melder
V.O.F. Pepers - Habraken
Locatie
Sint-Oedenrode, Spierkesweg 22a
Product
melding verordening stikstof
Fase
melding geweigerd
Omschrijving
de uitbreiding/wijziging van een varkenshouderij
Weigering
Download V.O.F. Pepers - Habraken - Sint-Oedenrode - melding verordening stikstof PDF Download besluit
Projectleider
Teerink, S.A.
Contact
0485 338300
Zaaknummer
C2069542
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.