Aanvrager/Melder
VVE Bijenkorf 15-17
Locatie
Mierlo, Postbus 120
Product
watervergunning
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
Het intrekken en verlenen van een bodemenergiesysteem ter plaatse van de brandweerkazerne in Luchen.
Vergunning
Download besluit
Projectleider
de heer H. Roeleven
Contact
(088) 369 06 95
Zaaknummer
HZ_WWV-2016-5513
Datum laatste wijziging
02-11-2016
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail