Aanvrager/Melder
F.M.M. Loeffen
Locatie
Oss, Hoolbeemdweg 51
Product
melding verordening stikstof
Fase
melding verleend
Omschrijving
De uitbreiding/wijziging van een vleesvarkenshouderij
Verlening
Download F.M.M. Loeffen - Oss - melding verordening stikstof PDF Download besluit
Projectleider
Teerink, S.A.
Contact
0485 338300
Zaaknummer
C2072537
Datum laatste wijziging
05-08-2013
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.