Aanvrager/Melder
Friesland Campina DMV.
Locatie
Veghel, N.C.B.-Laan 80
Product
melding activiteitenbesluit milieubeheer
Fase
melding onherroepelijk
Omschrijving
het lozen van gezuiverd bronneringswater
Projectleider
Jong, O. de
Zaaknummer
C2118732

Contact

Vergunning detail