Aanvrager/Melder
Gemeente Gemert-Bakel
Product
natuurbeschermingsvergunning
Fase
vergunning geweigerd
Geldigheid
Vanaf 07.10.2020
Omschrijving
het kappen van de elzensingel
Weigering
Download Gemeente Gemert-Bakel - natuurbeschermingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
Omgevingsdienst Brabant Noord
Contact
(088) 743 00 00
Zaaknummer
Z/121458
Datum laatste wijziging
07-10-2020
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.