Aanvrager/Melder
VORM Ontwikkeling BV
Locatie
Eindhoven, Jan Heynslaan 4
Product
natuurbeschermingsvergunning
Fase
vergunning verleend
Geldigheid
Vanaf 01.01.2022
Omschrijving
sloop van het schoolgebouw en de bijbehorende gymzaal en het realiseren van appartementen
Vergunning
Download VORM Ontwikkeling BV - Eindhoven - natuurbeschermingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
Omgevingsdienst Brabant Noord
Contact
(088) 743 00 00
Zaaknummer
Z/140121
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail