Aanvrager/Melder
Van Asseldonk VOF
Locatie
Erp, Kempkesweg 6
Product
natuurbeschermingsvergunning
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
Uitbreiding/wijziging van een veehouderij
Vergunning
Download Van Asseldonk VOF - Erp - natuurbeschermingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
E. Oomen
Contact
0485 338300
Zaaknummer
C2123975
Datum laatste wijziging
04-03-2015
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.