Aanvrager/Melder
Technische Universiteit Eindhoven
Product
natuurbeschermingsvergunning
Fase
vergunning verleend
Geldigheid
Vanaf 16.11.2023
Omschrijving
De sloop van het Connector-gebouw, de kap van bomen en de realisatie van een waterpartij en mogelijk een fietsenstalling.
Vergunning
Download Technische Universiteit Eindhoven - natuurbeschermingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
Omgevingsdienst Brabant Noord
Contact
(088) 743 00 00
Zaaknummer
Z/187788
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail