Aanvrager/Melder
Mars Nederland BV
Locatie
Veghel, Taylorweg 5
Product
omgevingsvergunning
Activiteiten
Inrichting, Bouwen
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
De aanvraag betreft het versoberd uitvoeren van het bouwplan TD Noord gelegen aan Taylorweg 5 te Veghel.
Vergunning
Download Mars Nederland BV - Veghel - omgevingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
O. de Jong
Contact
(0485) 72 92 11
Zaaknummer
Z-010869-74130
Datum laatste wijziging
29-11-2016
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.