Aanvrager/Melder
Aannemersbedrijf P. van Hulst B.V.
Locatie
Eindhoven, Woenselsestraat 298
Product
natuurbeschermingsvergunning
Fase
vergunning geweigerd
Geldigheid
Vanaf 08.10.2020
Omschrijving
het slopen van een bestaande woning en het bouwen van 7 studio?s
Weigering
Download Aannemersbedrijf P. van Hulst B.V. - Eindhoven - natuurbeschermingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
Omgevingsdienst Brabant Noord
Contact
(088) 743 00 00
Zaaknummer
Z/115451
Datum laatste wijziging
07-10-2020
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.