Aanvrager/Melder
Aannemersbedrijf P. van Hulst B.V.
Locatie
Eindhoven, Woenselsestraat 298
Product
natuurbeschermingsvergunning
Fase
vergunning geweigerd
Geldigheid
Vanaf 08.10.2020
Omschrijving
het slopen van een bestaande woning en het bouwen van 7 studio?s
Weigering
Download Aannemersbedrijf P. van Hulst B.V. - Eindhoven - natuurbeschermingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
Omgevingsdienst Brabant Noord
Contact
(088) 743 00 00
Zaaknummer
Z/115451
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail