Aanvrager/Melder
Maas-Jacobs Vastgoed B.V.
Locatie
Zundert, Postbus 40
Product
ontgrondingsvergunning
Fase
vergunning verleend
Geldigheid
Vanaf 14.08.2018
Omschrijving
aanleg van een drietal waterbergingsbassins binnen het herontwikkelingsplan Prinsenstraat te Zundert plaatselijk bekend als ?De Tuinderij
Vergunning
Download besluit
Projectleider
Erik Huijbregts
Contact
(088) 369 03 69
Zaaknummer
HZ_ONG-2018-3684
Datum laatste wijziging
14-08-2018
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail