Aanvrager/Melder
TenneT TSO B.V.
Product
natuurbeschermingsvergunning
Fase
vergunning geweigerd
Geldigheid
Vanaf 19.09.2020
Omschrijving
snoeiwerkzaamheden onder het hoogspanningstracé Oss-Uden
Weigering
Download TenneT TSO B.V. - natuurbeschermingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
Omgevingsdienst Brabant Noord
Contact
(088) 743 00 00
Zaaknummer
Z/102657
Datum laatste wijziging
18-09-2020
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.