Aanvrager/Melder
Cromvoirts Landgoed B.V.
Locatie
'S-Hertogenbosch, Koningsweg 101
Product
ontgrondingsvergunning
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
wijzigingsaanvraag Golfbaan Cromvoirt te Vught
Vergunning
Download besluit
Projectleider
F. Leenheers
Contact
(088) 369 03 69
Zaaknummer
HZ_ONG-2016-5924
Datum laatste wijziging
06-04-2017
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail