Aanvrager/Melder
Waterstromen Dongen BV
Locatie
Dongen, Vierbundersweg 7
Product
omgevingsvergunning
Activiteiten
Inrichting
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
een milieuneutrale verandering
Vergunning
Download Waterstromen Dongen BV - Dongen - omgevingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
mevrouw C. Breugelmans
Contact
(013) 206 03 07
Zaaknummer
17070663
Datum laatste wijziging
13-07-2017
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.