Aanvrager/Melder
EATC
Locatie
Eindhoven, Flight Forum 1550
Product
watervergunning
Fase
vergunning verleend
Geldigheid
Vanaf 13.12.2019
Omschrijving
het infiltreren en onttrekken van grondwater voor het open bodemenergiesysteem
Vergunning
Download EATC - Eindhoven - watervergunning PDF Download besluit
Projectleider
de heer S. Creemers
Contact
(088) 369 03 69
Zaaknummer
HZ_WWV-2015-2826
Datum laatste wijziging
20-12-2019
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.