Aanvrager/Melder
EATC
Locatie
Eindhoven, Flight Forum 1550
Product
watervergunning
Fase
vergunning verleend
Geldigheid
Vanaf 13.12.2019
Omschrijving
het infiltreren en onttrekken van grondwater voor het open bodemenergiesysteem
Vergunning
Download EATC - Eindhoven - watervergunning PDF Download besluit
Projectleider
de heer S. Creemers
Contact
(088) 369 03 69
Zaaknummer
HZ_WWV-2015-2826
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail