Aanvrager/Melder
Rijksvastgoedbedrijf
Locatie
Eindhoven, Flight Forum 1550
Product
watervergunning
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
Een energieopslagsysteem ter plaatse van gebouw EATC op vliegbasis Eindhoven.
Vergunning
Download besluit
Projectleider
De heer M. Maessen
Contact
(088) 369 04 58
Zaaknummer
HZ_WWV-2015-2826
Datum laatste wijziging
11-09-2015
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail