Aanvrager/Melder
BMC Moerdijk B.V.
Locatie
Moerdijk, Middenweg 36a
Product
melding activiteitenbesluit milieubeheer
Fase
voor kennisgeving aangenomen
Geldigheid
Vanaf 10.12.2013
Omschrijving
het ontrekken van grondwater d.m.v. bronnering t.b.v. bouwwerkzaamheden en het lozen van grondwater op het schoonwaterriool. De onttrekking/lozing van grondwater zal tussen de 5 -12 dagen plaatsvinden
Projectleider
W. van Soelen
Contact
013 2060100
Zaaknummer
13120226

Contact

Vergunning detail