Aanvrager/Melder
Van de Wetering
Product
ontgrondingsvergunning
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
verlenging termijn van de verleende ontgrondingsvergunning d.d. 28 februari 2007 met nummer 799441/1263941
Vergunning
Download besluit
Projectleider
Anine Verbeek
Contact
(088) 369 03 69
Zaaknummer
2016-6174
Datum laatste wijziging
21-04-2017
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail