Aanvrager/Melder
Stichting Faunabeheer Eenheid Noord-Brabant
Locatie
'S-Hertogenbosch, Postbus 100
Product
natuurbeschermingsvergunning
Fase
vergunning geweigerd
Omschrijving
het doden van hazen met behulp van het geweer, voor de periode vanaf 18 juli 2015 tot en met 18 augustus 2015
Weigering
Download Stichting Faunabeheer Eenheid Noord-Brabant - 'S-Hertogenbosch - natuurbeschermingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
Janmartin Rahder
Contact
(0485) 33 83 00
Zaaknummer
Z006637
Datum laatste wijziging
26-08-2015
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.