Aanvrager/Melder
Gemeente Tilburg
Locatie
Tilburg, Stadhuisplein 130
Product
watervergunning
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
een aanvraag Waterwetvergunning voor energieopslag met een doubletsysteem, met een effectenstudie voor Stadskantoor 1 in Tilburg
Vergunning
Download besluit
Projectleider
mevrouw N. van de Sanden
Contact
013 2060100
Zaaknummer
14070240
Datum laatste wijziging
14-10-2014
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail