Aanvrager/Melder
De Efteling BV
Locatie
Kaatsheuvel, Postbus 18
Product
ontgrondingsvergunning
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
Verblijfsaccommodatie Loonsche Land
Vergunning
Download besluit
Projectleider
F. Leenheers
Contact
(088) 369 03 69
Zaaknummer
HZ_ONG-2016-4805
Datum laatste wijziging
30-06-2016
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail