Aanvrager/Melder
K. van Deursen
Locatie
Heusden Gem Asten, Korhoenweg 1
Product
melding verordening stikstof
Fase
melding geweigerd
Omschrijving
Uitbreiding/wijziging van een veehouderij
Weigering
Download K. van Deursen - Heusden Gem Asten - melding verordening stikstof PDF Download besluit
Projectleider
A. Fleerakkers
Contact
0485 338300
Zaaknummer
C2054519
Datum laatste wijziging
21-04-2015
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.