Aanvrager/Melder
K. van Deursen
Locatie
Heusden Gem Asten, Korhoenweg 1
Product
melding verordening stikstof
Fase
melding geweigerd
Omschrijving
Uitbreiding/wijziging van een veehouderij
Weigering
Download besluit
Projectleider
A. Fleerakkers
Contact
0485 338300
Zaaknummer
C2054519
Datum laatste wijziging
21-04-2015
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail