Aanvrager/Melder
Stichting Geestelijke Gezondheidszorg Oost- Brabant
Locatie
Boekel, Kluisstraat 2
Product
natuurbeschermingsvergunning
Fase
vergunning verleend
Geldigheid
Vanaf 25.11.2022
Omschrijving
Het uitvoeren van renovatiewerkzaamheden.
Vergunning
Download Stichting Geestelijke Gezondheidszorg Oost- Brabant - Boekel - natuurbeschermingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
Omgevingsdienst Brabant Noord
Contact
(088) 743 00 00
Zaaknummer
Z/166087
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail