Aanvrager/Melder
RWE Generation NL B.V.
Locatie
Bergen Op Zoom, Moervaart 1
Product
omgevingsvergunning
Activiteiten
Inrichting
Fase
vergunning verleend
Geldigheid
Vanaf 31.10.2019
Omschrijving
een intrekking voor de verleende vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht ontvangen van RWE Generation NL B.V. voor de inrichting, gelegen aan Moervaart 1 te Bergen op Zoom
Vergunning
Download RWE Generation NL B.V. - Bergen Op Zoom - omgevingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
de heer S. Jochems
Contact
(013) 206 04 52
Zaaknummer
19080050
Datum laatste wijziging
01-11-2019
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.