Aanvrager/Melder
Parochie Heilige Franciscus
Product
natuurbeschermingsvergunning
Fase
vergunning geweigerd
Geldigheid
Vanaf 06.11.2020
Omschrijving
het weren van de slechtvalken en het verwijderen van hun nest in de torenspits van de Heilige Maria Presentatiekerk
Weigering
Download Parochie Heilige Franciscus - natuurbeschermingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
Omgevingsdienst Brabant Noord
Contact
(088) 743 00 00
Zaaknummer
Z/107179
Datum laatste wijziging
05-11-2020
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.