Aanvrager/Melder
FrieslandCampina DMV B.V.
Locatie
Veghel, N.C.B.-laan 80
Product
omgevingsvergunning
Activiteiten
Overig, Bouwen
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
Het betreft het plaatsen van een hekwerk'. De aanvraag gaat over N.C.B.-Iaan 80 te Veghel.
Vergunning
Download FrieslandCampina DMV B.V. - Veghel - omgevingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
O. de Jong
Contact
(0485) 72 91 98
Zaaknummer
Z-009153-9957-56921
Datum laatste wijziging
21-04-2016
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.