Aanvrager/Melder
Dura Vermeer Bouw Zuid B.V.
Locatie
Boxtel, Bosscheweg 113
Product
natuurbeschermingsvergunning
Fase
vergunning verleend
Geldigheid
Vanaf 22.09.2020
Omschrijving
herontwikkeling van een zorgcomplex naar een woonwijk
Vergunning
Download Dura Vermeer Bouw Zuid B.V. - Boxtel - natuurbeschermingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
Omgevingsdienst Brabant Noord
Contact
(088) 743 00 00
Zaaknummer
Z/119030
Datum laatste wijziging
21-09-2020
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.