Aanvrager/Melder
T&T RVS servive B.V.
Locatie
Nieuwkuijk, Hopbrouwer 9
Product
watervergunning
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
het verzoek om intrekking van de verleende vergunning voor het onttrekken en infiltreren van grondwater voor een open bodemenergiesysteem, voor de inrichting
Vergunning
Download besluit
Projectleider
mevrouw Van de Sanden
Contact
(013) 206 03 76
Zaaknummer
17051977
Datum laatste wijziging
21-09-2017
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail